Mennyire tartja valószínűnek, hogy egy a párizsihoz hasonló terrortámadás történjen az Ön országában?

Ezt a témakört egyként már érintettük a migrációval kapcsolatosan, amikor kiderült, hogy a felmérésben résztvevők 69%-a szerint a migráció növelheti a terrorizmus veszélyét. Vajon hányan gondolják azt, hogy a párizsihoz hasonló terrortámadások az ő országukban is megtörténhetnek? A megkérdezettek 36%-a szerint igen valószínű, hogy a tavaly novemberi párizsi terrortámadásokhoz hasonló esemény valamilyen formában megismétlődik. További 51% szerint elég valószínű, hogy újra bekövetkezik valamilyen támadás, és csupán 13% szerint nincs annak valószínűsége, hogy bármilyen terrortámadás bekövetkezzék.

 

Az egyes országokban eltér a lehetséges fenyegetéstől való félelem mértéke, átlagosan azonban az európaiak 36%-a szerint igen valószínű, hogy a tavaly novemberi párizsihoz hasonló terrortámadás valamilyen formában megismétlődik, míg 50%-uk véleménye szerint erre megvan az esély. A válaszok alapján három kategória egyértelműen megkülönböztethető. Az első csoportba azok az országok sorolhatók, amelyekben már voltak terrortámadások, és így erős a fenyegetettség érzése. Ezek közé tartozik Franciaország, Belgium és az Egyesült Királyság: Franciaország esetében a „nagyon valószínű” választ adók aránya 62%, az utóbbi két ország esetében pedig 53-53%. A skála másik végén azok az országok találhatók, amelyek válaszadóinak nagy hányada úgy érzi: őket egyáltalán nem fenyegeti a terrorveszély. Ezek közé tartozik Észtország (56%), Finnország (48%), Magyarország (45%), Románia (38%) és Szlovákia (39%). A harmadik csoportot a némi fenyegetettséget érzők alkotják.

 

Kérem mondja meg, hogy Ön szerint az alábbi állítás inkább igaz vagy inkább hamis: a bevándorlási hullám növeli a terrorizmus veszélyét az Ön országában is

Az állampolgárok úgy vélik, hogy a terrorveszély közvetlen kapcsolatban áll a migránsok beáramlásával. A válaszadók 65%-a ugyanis egyetért azzal a megállapítással, hogy a migránshullám az országukban növeli a terrorizmus veszélyét. Akárcsak az előző kérdésnél, igen alacsony volt (1%) azoknak az aránya, akik a kérdésre nem válaszoltak.

 

Luxemburgban volt a legmagasabb az aránya azoknak, akik nem értettek egyet a fenti megállapítással: többségük (54%) szerint a migránshullám nem növeli a terrorizmus veszélyét. A spanyolok fele helyesli a megállapítást. A terrorveszély növekedése miatt a leginkább Lettországban (88%) aggódnak az emberek. Ugyancsak a megkérdezettek nagyobb arányának magas a veszélyérzete Bulgáriában (80%), a Cseh Köztársaságban (84%), Észtországban (84%), Magyarországon (85%), Litvániában (85%), Romániában (80%) és Szlovákiában (81%).

 

Ön szerint mennyire fog veszélyt jelenti az Iszlám Állam Európában a következő öt évben?

 


Mivel a terrortámadásokat az Iszlám Állam vállalta magára, a szervezet térnyeréséről alkotott vélemény ugyancsak fontos részét képezte kutatásunknak. Arra kértük a válaszadókat, jelöljék meg: szerintük az elkövetkező öt év során milyen mértékű fenyegetettséget jelent Európára nézvést az Iszlám Állam. Válaszaikban a megkérdezettek 91%-a vélte azt, hogy az Iszlám Állam valamilyen mértékű fenyegetést jelent Európa számára; 61% nagyon súlyosnak, 30% pedig mérsékelten súlyosnak véli a fenyegetést

 

Az Iszlám Állam a következő öt év során bekövetkező térnyerésével kapcsolatban a legkevésbé a romániai és horvátországi válaszadók nyugtalankodnak, jóllehet a horvátországiak 79%-a, a romániaiaknak pedig 74%-a szerint  a terrorszervezet léte valamilyen mértékű fenyegetést jelent rájuk nézve. A legnagyobb mértékben a finnek, a máltaiak, a ciprusiak, a balti államok, az olaszok és a bolgárok aggódnak a terrorszervezet okozta fenyegetettség miatt.